برنامه زمانی روزها و ساعات کاری دانشگاه

  

 

  روزها و ساعات کاری دانشگاه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

ایام هفته

ساعات کار

زمان نماز و ناهار

جمعه و شنبه

تعطیل

------

یکشنبه تا چهارشنبه

از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۱۲ الی ۱۲:۴۵

پنجشنبه

از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴

۱۲ الی ۱۲:۱۵( صرفاً جهت انجام فریضه نماز)

توسعه و طراحی توسط اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد.

Search