اطلاعیه های ویژه پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره رشته های علوم پزشکی

اطلاعیه شماره 2 : اعلام آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی  رشته های علوم پزشکی

کلیه داوطلبانی که پذیرش شده اصلی رشته های علوم پزشکی می باشند ضروری است با مراجعه به سامانه ثبت نام ورودیهای جدید حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 26 شهریور نسبت به ثبت نام الکترونیکی و تشکیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی است عدم ثبت نام در مهلت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام بوده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

اطلاعیه شماره 1 : آخرین مهلت تحویل فرم اعلام آمادگی ویژه پذیرفته شدگان ذخیره رشته های علوم پزشکی

کلیه داوطلبانی که در لیست ذخیره های پذیرش با آزمون رشته های علوم پزشکی واحد نجف آباد می باشند در صورت تمایل به بررسی اولویت پذیرش حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه 26 شهریور فرصت دارند با مراجعه حضوری و با همراه داشتن کارت ملی خود به اداره آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه (آقایان کافی موسوی یا جلالی)  نسبت به تکمیل فرم مخصوص (فرم شماره 15 قابل دانلود از لینک زیر) و اعلام آمادگی جهت قرارگرفتن در اولویت پذیرش اقدام نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف از پذیرش بوده و هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود. بدیهی است اسامی پذیرفته شدگان لیست ذخیره از طریق همین وب سایت اعلام خواهد شد. دانلود فرم شماره 15 برای اعلام آمادگی ثبت نام

برای ورود به سامانه تشکیل پرونده الکترونیکی کلیک کنید

توسعه و طراحی توسط اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد.

Search