قابل توجه دانشجویان جدیدالورود  

مهلت ثبت نام برای دانشجویان ورودی جدید در ترم اول سال تحصیلی 1397 به پایان رسیده است


  اطلاعیه روزها و ساعات کاری دانشگاه در سال جدید تحصیلی     جابجایی تعطیلی پنجشنبه با شنبه  
با عنایت به اختیارات قید شده در بخشنامه شماره 10/31712 مورخ 97/06/05 و در اجرای مصوبات جلسه مورخ 12/4/97 هیأت رئیسه دانشگاه ، به منظور جلب رضایت بیشتر دانشجویان به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و رعایت اصل صرفه جوئی در منابع و صرفه و صلاح دانشگاه، روزها و ساعات کاری دانشگاه تا پایان ترم دوم 97 به شرح جدول ذیل تعیین و ابلاغ می گردد.

ایام هفته ساعات کار زمان نماز وناهار
شنبه تعطیل ------
یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 16:30 12 الی13
پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 14 12 الی 12:15)صرفاً جهت انجام فریضه نماز)


  لذا روزهای شنبه دانشگاه تعطیل و به جای آن روزهای پنجشنبه کلیه فعالیت‌های اداری و آموزشی دانشگاه برقرار خواهد بود.